Yleiskuvaus toiminnoista

Karttatoimintojen avulla voi käsitellä karttoja ja muokata niiden esitystapaa. Seuraavat karttatoiminnot löytyvät karttanäkymän yläreunasta:

Muut toiminnot löytyvät sivun vasemman reunan valikosta:

Aloitusnäkymä   

Toiminnon avulla voidaan palauttaa kartta aloitusnäkymään (oletussijainti). 

Himmennä   

Toiminto himmentää pohjakartan tai -kartat, jolloin päällä olevat kohteet korostuvat.

Mittaa   

Valitse haluamasi vaihtoehto.

  1. Reitin pituus
  2. Alueen pinta-ala
  3. Mittaa karttakohteita

Nimet   

Toiminto näyttää valittuina olevien kohdeluokkien kohteiden nimet kartalla.

Sovita näkymä   

Toiminto sovittaa karttanäkymän näyttämään kaikki valittuina olevien kohdeluokkien kohteet.

Koordinaattityökalu   

Toiminnolla voidaan poimia kartalta sijainti ja tarkastella sen koordinaatteja tai hakea sijainti, jonka koordinaatit tiedetään, ja näyttää kyseinen sijainti kartalla. Lisäksi voidaan vaihtaa käytettävää koordinaatistoa.

Kartta-asetukset   

Toiminto näyttää kartalla varjot ja maanpinnan alapuoliset kohteet haluttuna ajankohtana.

Oma sijainti   

Toiminto näyttää käyttäjän nykyisen sijainnin kartalla.

Aikajana   

Toiminnolla voi rajata kartan näkymän tietylle ajanjaksolle, kun käytössä on aikariippuvaisia aineistoja. Käyttäjä voi asettaa ajanjakson alkamis- ja päättymisajankohdan joko siirtämällä osoittimia karttanäkymän alareunaan avautuvalla aika-asteikolla tai syöttämällä jakson alku- ja loppupäivämäärän erillisessä asetusikkunassa.

(Avaa Teemakartan asetukset)     

Toiminnolla voidaan muokata teemakartan esitystapaa muuttamalla kartan asetuksia. Käytettävissä olevat asetukset riippuvat teemakartasta. Toiminnon kautta päästään myös tarkastelemaan kartan lisätietoja (Datanäkymä).

Vie, jaa   

Toiminnolla voidaan luoda karttalinkki nykyiseen karttanäkymään sisältäen kartan sijainnin sekä päällä olevat pohjakartat ja aineistot. Linkkiin voidaan lisätä myös vapaavalintainen kommentti ja piirros (piste, viiva tai alue). Valmiin linkin voi kopioda.

Toiminnolla voidaan myös luoda upotettu kartta, johon voidaan valita mukaan lähestymiskartta, Kartalla nyt -näkymä, työkalurivi sekä linkki täyteen karttapalveluun. Toiminnon esikatselussa voi muuttaa upotuksen kokoa sekä kartan aloitussijaintia. Upotuksen linkki kopioidaan sivulle, jolle upotus halutaan lisätä. 

Tulosta   

Toiminnolla voidaan tulostaa valittu karttanäkymä seuraavasti:

Lataa   

Toiminnolla voidaan ladata aineistoja tiedostoon karttaikkunan alueelta (rajaamaton tai näkyvä alue) sekä käyttäjän rajaamalta alueelta. Aluerajaus voidaan tehdä säteen tai linjauksen avulla tai käyttäjä voi itse piirtää rajauksen. Aineistolatauksen tiedostomuoto on käyttäjän valittavissa.

Minun karttani   

Minun karttani -toiminnolla voidaan luoda ja tallentaa käyttäjänimelle omia karttatiloja, joihin voi sisällyttää haluttuja tietoja. Oman kartan voi asettaa karttapalvelun aloitustilaksi napsauttamalla karttatilan nimen perässä olevaa nimilappukuvaketta (Aseta aloitustilaksi), ja aloitustilan asetuksen voi poistaa napsauttamalla samaa kuvaketta uudelleen. Karttatilan voi myös poistaa kokonaan napsauttamalla sen nimen perässä olevaa roskakorikuvaketta (Poista).

Tallenna kartan tila: