You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Karttatyökalut

3D-karttatyökalujen avulla käyttäjä voi tehdä kaikkea seuraavaa: lähentää ja loitontaa karttaa, move around, kallistaa karttaa eteen- ja taaksepäin sekä kiertää karttaa. Karttatyökalujen alla olevalla liukukytkimellä käyttäjä voi vaihdella 2D-karttanäkymän (ylhäältä alas) ja 3D-karttanäkymän (perspektiivinen) välillä.

Hiiren käyttö 3D-karttanäkymässä

Hiiren painikkeita käytetään oletuksena kartan panorointiin, lähentämiseen ja loitontamiseen sekä kiertämiseen ja kallistamiseen, kun työskennellään 3D-karttanäkymässä. Hiiren painikkeiden vastaavuus eri toimintojen kanssa käy ilmi alla olevasta kuvasta. 

Explore tool mouse buttons

Karttaa voi kiertää ja kallistaa myös pitämällä CTRL-näppäin pohjassa ja hiiren vasen painike alas painettuna ja siirtämällä kursoria kartalla.

Kosketusohjaus 3D-karttanäkymässä

You can pan the map using a single finger.

Tap the map using a single finger to select features.

You can zoom inwards or outwards the map by a pinch gesture with two fingers.

You can rotate the map by using a two-finger rotate gesture.

You can tilt the map by using two fingers and moving them up/down on the screen.

Ohjauspainikkeet  

[On-map navigator]

Screen navigators are button commands with single click control located in the upper right corner of the map. Click control buttons are useful for navigating through challenging GIS content, especially 3D scenes link building. The buttons are suitable also for touch screen interaction. As in reloaded view, the navigator always indicates north. The image below shows the navigator in full control state for 3D and 2D views respectively. 

Käyttäjän kartta-asetukset

[User map settings]

  • Lighting date: Select a given date and time to create closed volumes that model the shadows. Shadow volume will not be produced if the sun is not visible on the given date and time, or if the sun is at a vertical 90 degree angle to the input features.
  • Shadows: Click the checkbox to provide the shadowing projection based on a selected date and time. 
  • Show meshes below terrain: Meshes that are below terrain level are drawn through the terrain.

  • Vector rendering mode: The user can choose to render on top of terrain, on top of 3D meshes, or on top of both.