Övergripande beskrivning

I det nedre högra hörnet av kartvyn finns Nu på kartan -fönstret som listar alla aktiva kartor och material. I fönstret kan man omordna kartlager i en annan ordning samt avlägsna lager. Dessutom kan man redigera lagrens opacitet (dvs. genomskinlighet), visa namn på objekt i kartlager, anpassa kartvyn till ett önskat lager och granska ytterligare information om lager (denna funktion är inte tillgänlig för alla lager).Den sista kartan eller det sista materialet i listan ligger nederst i kartvyn. Man kan omordna kartlager i en annan ordning genom att med musen dra lagren uppåt or nedåt på listan. Därtill kan man avlägsna ett lager genom att klicka på krysset (Avlägsna) bredvid namnet på lagret.

Inställningarna för ett lager öppnas genom att klicka på det lilla kugghjulet (Inställningar för kartlager) bredvid namnet på lagret.

Lagrets opacitet eller genomskinlighet kan justeras genom att med musen dra skjutreglaget till vänster eller till höger. Till höger om skjutreglaget visas lagrets täckning i procent (0 % = mest matt och 100 % = mest täckande). Namn på objekt som lagret innehåller kan granskas genom att sätta ett kryss i rutan (Namn) nedanför skjutreglaget och procentfältet.

Kartvyn kan anpassas till ett önskat lager genom att klicka på romben (Anpassa vyn till kartlager) bredvid namnet på lagret. Då anpassas vyn automatiskt på det sättet att alla objekt i lagret visas i mitten av kartvyn.

För vissa lager är det möjligt att granska detaljerad information genom att klicka på bokstaven ’i’ (Information) bredvid namnet på lagret. Den ytterligare informationen öppnas i ett nytt fönster.

Minikartan

I det nedre högra hörnet av kartvyn under Nu på kartan finns också den s.k. Minikartan vars kartvy motsvarar den aktiva bakgrundskartan i liten skala. På Minikartan visas en röd ram, och genom att flytta och klicka på denna ram på Minikartan kan man anpassa kartvyn till olika delar av bakgrundskartan. 

Ramens storlek ändras när man zoomar in eller ut på bakgrundskartan. Ju mera man zoomar in, desto mindre blir ramen, och ju mera man zoomar ut, desto större blir ramen.