Övergripande beskrivning

I Sökningen kan man söka objekt i tjänsten. Sökningen öppnas i menyn till vänster på sidan (Sökning). Sökningen kan utföras som ordsökning, avancerad (utökad) sökning eller ruttsökning. De sökbara objekten varierar på grund av tjänste- och användarprofiler.

Ordsökning

I det tomma sökfältet, ange adressen (eller något annat sökord*) för det objekt som skall sökas. Sökfunktionen söker efter namn på objekt på grund av tecknen i fältet. Funktionen utnyttjar prediktiv textsökning, dvs. sökfältet erbjuder objekt i tjänsten vars namn motsvarar den angivna teckensträngen. Man måste ange minst tre (3) tecken för att den prediktiva textsökningen ska fungera.Sökningen startas genom att klicka på Sök-knappen eller att trycka på Enter-tangenten på tangentbordet.

*Utöver adressen kand andra möjliga sökord vara ortnamn, stadsdel, tjänst, fastighetsbeteckning, byggnadens namn eller byggnadsbeteckning.

Avancerad sökning

Klicka på den röda texten Avancerad sökning för att öppna sökfälten. Välj sökobjektet i rullgardinsmenyn. Precisera sökkriterier med hjälp av de tillgängliga sökfälten.Välj ett av de följande alternativen för att begränsa sökområdet: 

 1. Ingen begränsning
 2. Synligt område
 3. Välj områdesbegränsningen
  • Välj först områdesbegränsningen eller -begränsningarna för områdesaktiga objekt.
  • Välj den önskade begränsningen på kartan med musen.
  • Ifall det på kartan finns flera objekt ovanpå varandra, visas en rullgardinsmeny där du kan välja det önskade objektet. Genom att hålla ner den högra musknappen kan du rita en rektangel som målar och därigenom väljer alla områdesaktiga objekt inom det önskade området.
 4. Radie
  • Ange det önskade värdet för radien i det motsvarande fältet och klicka på kartan för att ställa in mittpunkten för sökningen.
 5. Linje
  • Ange det önskade värdet för linjen i det motsvarande fältet och klicka på kartan för att lägga till kantpunkter för linjen.
 6. Rita begränsningen för sökområdet
  • Lägg till kantpunkter i begränsningen genom att klicka dem på kartan. 

Välj till sist, om sökobjekten ligger inom sökområdet eller skär områdesgränsen.

Starta sökningen genom att klicka på Sök-knappen.

Sökresultat

Sökresultaten öppnas i en lista till vänster på sidan, och de hämtade sökresultaten kategoriseras i objektkategorier. Dessutom visas sökresultaten i kartfönstret.Genom att klicka på ett objekt i listan flyttar kartvyn till detta sökobjekts område. Genom att klicka på objektets ikon på kartan kan man se ytterligare information om objektet. Ifall det på kartan finns flera objekt ovanpå varandra, visas en rullgardinsmeny där man kan välja det önskade objektet.Genom att klicka på tabellikonen (Datavy) till höger om namnet på sökresultatlistan öppnas resultaten som tabellformad datavy i ett nytt fönster längst ner på sidan.

Objket i datavyn kan granskas på kartan genom att klicka på Visa-knappen som finns till vänster om varje sökresultat. Därtill kans sökresultaten exporteras till fil genom att först välja det önskade filformatet i poppuppmenyn i det nedre högra hörnet av fönstret och sedan klicka på Ladda-knappen.


Ruttsökning

I Ruttsökningen kan man söka en rutt mellan två punkter på kartan. En kartpunkt kan vara en adress, en position vald på kartan eller användarens nuvarande position, och sökningen kan utföras med olika kombinationer av dessa.

Ruttsökningen öppnas genom att klicka på knappen Ruttsökning i sökningsfönstret. Sedan anger man den önskade startpunkten samt destinationen i de motsvarande fälten och klickar på knappen Hämta rutt.Rutten ritas på kartan som röd linje.