Övergripande beskrivning

Tjänsten som är implementerad med Sitowises SpatialWeb-teknik erbjuder ett interaktivt sätt att använda kartor och granska objekt. I tjänsten kan man röra sig fritt mellan olika kartfönster och sökfunktioner, byta kartlager, påverka vad som visas på kartan samt använda olika kartfunktioner.

Tekniska krav för tjänsten

Tjänsten stöder följande webbläsare: Chrome, Firefox, Internet Explorer 11 och Apple Safari. Webbläsaren bör ha JavaScript-stöd på och kakor (cookies) bör vara tillåtna. Tjänsten fungerar utan tillägg som t.ex. Java virtuell maskin.

Användarautentisering och åtkomsträttigheter

Antalet olika material och funktioner som finns tillgängliga i tjänsten beror på användarens åtkomsträttigheter. Det kan finnas olika versioner av tjänsten för avgiftsbelagt bruk eller myndighetsbruk. En del av de funktioner som beskrivs i den här bruksanvisningen är nödvändigtvis inte tillgängliga för alla användare.

Inloggning till tjänsten kräver ett användarnamn och lösenord. Man loggar in till tjänsten på inloggningssidan genom att ange sitt användarnamn och lösenord i de motsvarande fälten.

Om användaren är inloggad i tjänsten, syns användarnamnet till höger om Information & Anvisningar -menyn längst upp till höger på sidan. 


Att komma igång och röra sig på kartan

Standardspråket i tjänsten är finska men användaren kan välja ett annat språk i rullgardinsmenyn längst upp till höger på sidan.

Man kan börja använda tjänsten med att väljä material (dvs. kartlager osv.) i menyn till vänster på sidan (Kartlager) eller att sökä objekt med Sök-funktionen (Sökning). Genom att klicka på den högra logon längst upp till vänster på sidan återgår man till den ursprungliga kartvyn, och genom att klicka på den vänstra logon kommer man till kommunens eller stadens hemsida.

Rörelse på huvudkartan sker genom att dra kartan med musen. Att flytta kartan sker genom att hålla ner den vänstra musknappen och dra kartan i den önskade riktningen. Kartfönstrets justering kan ändras genom att klicka på en position på minikartan som finns längst ner till höger på sidan.

Kartkontroller

I det övre högra hörnet av 2D-kartvyn finns zooma in- och zooma ut -knapparna, en slags skiva för att vända kartan åt olika vädersträck, en s.k. återställningsknapp för att återställa kartan i dess standardposition samt ett skjutreglage för att växla mellan 2D- och 3D kartvyerna. Därutöver i 3D-kartvyn finns två lutningsknappar för att luta på kartan framåt eller bakåt.

Kartan zoomas in med plus-knappen och zoomas ut med minus-knappen. I 2D-kartvyn kan kartan zoomas in också genom att dubbelklicka på kartan med musen. I båda kartvyerna kan kartan zoomas in även med rullmus genom att rulla framåt och zoomas ut genom att rulla bakåt. 

Med skivan kan man vända kartan åt olika vädersträck genom att först hålla muspekaren över bokstaven ’N’ som ligger på skivan, hålla ner den vänstra musknappen och sedan veva skivan med hjälp av musen i en önskad riktning. Bokstaven betecknar norr. Genom att klicka på den s.k. återställningsknappen kan man återställa kartan i sin normala ställning.

Med lutningsknapparna i 3D-kartvyn är det möjligt att luta på kartan bakåt och tillbaka till upprätt ställning. 

Genom att klicka på skjutreglaget kan man växla mellan 2D- och 3D-kartvyerna.