Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Musknapparna används som standard för att panorera, zooma in och ut samt vända och luta kartan när man sysslar med 3D-kartvyn. De musknappar som används för at uföra olika funktioner visas i bilden nedan. Image Removed

Image Added

  1. Klicka: Välj objekt på kartan, Dra: Flytta kartan
  2. Dra: Vänd/luta,  Rulla: Zooma in/ut
  3. Dra: Zooma in/ut

Användaren kan också vända och luta kartan genom att hålla ner CTRL-knappen och den vänstra musknappen samtidigt och sedan flytta muspekaren på kartan.

Pekstyrning i 3D-kartvyn

Flytta kartan med ett finger.

...