Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hiiren painikkeita käytetään oletuksena kartan panorointiin, lähentämiseen ja loitontamiseen sekä kiertämiseen ja kallistamiseen, kun työskennellään 3D-karttanäkymässä. Eri toimintojen suorittamiseen käytettävät hiiren painikkeet käyvät ilmi alla olevasta kuvasta. Image Removed

Image Added

  1. Napsauta: Valitse kohteita kartalta, Raahaa: Liikuta karttaa
  2. Raahaa: Kierrä/kallista, Vieritä: Lähennä/loitonna
  3. Raahaa: Lähennä/loitonna

Karttaa voi kiertää ja kallistaa myös pitämällä CTRL-näppäin pohjassa ja hiiren vasen painike alas painettuna ja siirtämällä kursoria kartalla.

Kosketusohjaus 3D-karttanäkymässä

...