Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hiiren painikkeita käytetään oletuksena kartan panorointiin, lähentämiseen ja loitontamiseen sekä kiertämiseen ja kallistamiseen, kun työskennellään 3D-karttanäkymässä. Eri toimintojen suorittamiseen käytettävät hiiren painikkeet käyvät ilmi alla olevasta kuvasta. 

Image RemovedImage Added

  1. Napsauta: Valitse kohteita kartalta, Raahaa: Liikuta karttaa
  2. Raahaa: Kierrä/kallista, Vieritä: Lähennä/loitonna
  3. Raahaa: Lähennä/loitonna

Karttaa voi kiertää ja kallistaa myös pitämällä CTRL-näppäin pohjassa ja hiiren vasen painike alas painettuna ja siirtämällä kursoria kartalla.

Kosketusohjaus 3D-karttanäkymässä

Voit liikuttaa Liikuta karttaa yhdellä sormella.

Napauta karttaa yhdellä sormella valitaksesi toimintoja.

Voit lähentää Lähennä ja loitontaa loitonna karttaa peukalon ja etusormen nipistysliikkeellä.

Voit kiertää Kierrä karttaa peukalon ja etusormen kiertoliikkeellä.

Voit kallistaa Kallista karttaa liikuttamalla kahta sormea ylös tai alas näytöllä.

Ohjauspainikkeet  

[On-map navigator]

Kartan oikeassa yläkulmassa olevia ohjauspainikkeita napsauttelemalla voidaan liikuttaa karttaa eri suuntiin. Panikkeiden avulla voidaan näin helposti liikkua haastavissa kartta-aineistoissa, esim. 3D-rakennuksia sisältävällä tasollasisältävillä tasoilla. Painikkeita ympäröi kehä, jota liikuttamalla karttaa voi kiertää. Kehällä oleva N-kirjain osoittaa aina pohjoista ilmansuuntaa.

...

Käyttäjän kartta-asetukset

...

Image Modified

  • Valaistuspäivämäärä: Valitse haluamasi ajankohta (päivämäärä ja kellonaika), jonka varjot ja/tai maanpinnan alapuoliset kohteet haluat nähdä. Varjoja ei näytetä, mikäli aurinko ei ole näkyvissä valitsemanasi ajankohtana tai se on 90 asteen kulmassa suhteessa näytettäviin kohteisiin.
  • Varjot: Valitse valintaruutu nähdäksesi varjot haluamanasi ajankohtana. 
  • Näytä maanpinnan alapuoliset kohteet: Valitse valintaruutu nähdäksesi maanpinnan alapuoliset kohteet haluamanasi ajankohtana. 
  • Vektorirenderöintitila: Karttaa voidaan renderöidä valintasi mukaan piirtämällä maaston päälle, piirtämällä Valitse, miten vektoriaineisto renderöidään 3D-tilassa: maaston päälle (mutta 3D-mallien alle), 3D-mallien päälle (mutta maaston alle) tai piirtämällä molempien päälle.


LähtöarvotOletusarvot:

Image RemovedImage Added >>> Image Modified


Käyttäjän asetukset:

Image RemovedImage Added >>> Image Modified