Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

3D-karttatyökalujen avulla käyttäjä voi tehdä kaikkea seuraavaa: lähentää ja loitontaa karttaa, move around, kallistaa karttaa eteen- ja taaksepäin sekä , kiertää karttaa sekä palauttaa kartan oletusasentoon. Karttatyökalujen alla olevalla liukukytkimellä käyttäjä voi vaihdella 2D-karttanäkymän (ylhäältä alas) ja 3D-karttanäkymän (perspektiivinen) välillä.

...

Hiiren painikkeita käytetään oletuksena kartan panorointiin, lähentämiseen ja loitontamiseen sekä kiertämiseen ja kallistamiseen, kun työskennellään 3D-karttanäkymässä. Hiiren painikkeiden vastaavuus eri toimintojen kanssa käy Eri toimintojen suorittamiseen käytettävät hiiren painikkeet käyvät ilmi alla olevasta kuvasta. 

Explore tool mouse buttonsImage Removed

Vaihtoehtoinen tapa kiertää ja kallistaa karttaa on pitää

Image Added

 1. Napsauta: Valitse kohteita kartalta, Raahaa: Liikuta karttaa
 2. Raahaa: Kierrä/kallista, Vieritä: Lähennä/loitonna
 3. Raahaa: Lähennä/loitonna

Karttaa voi kiertää ja kallistaa myös pitämällä CTRL-näppäin pohjassa ja hiiren vasen painike alas painettuna ja siirtää siirtämällä kursoria kartalla.

Kosketusohjaus 3D-karttanäkymässä

Image Removed

You can pan the map using a single finger.

Tap the map using a single finger to select features.

You can zoom inwards or outwards the map by a pinch gesture with two fingers.

You can rotate the map by using a two-finger rotate gesture.

You can tilt the map by using two fingers and moving them up/down on the screen.

Ohjauspainikkeet  

[On-map navigator]

Screen navigators are button commands with single click control located in the upper right corner of the map. Click control buttons are useful for navigating through challenging GIS content, especially 3D scenes link building. The buttons are suitable also for touch screen interaction. As in reloaded view, the navigator always indicates north. The image below shows the navigator in full control state for 3D and 2D views respectivelyImage Added

Liikuta karttaa yhdellä sormella.

Napauta karttaa yhdellä sormella valitaksesi toimintoja.

Lähennä ja loitonna karttaa peukalon ja etusormen nipistysliikkeellä.

Kierrä karttaa peukalon ja etusormen kiertoliikkeellä.

Kallista karttaa liikuttamalla kahta sormea ylös tai alas näytöllä.

Ohjauspainikkeet  

Kartan oikeassa yläkulmassa olevia ohjauspainikkeita napsauttelemalla voidaan liikuttaa karttaa eri suuntiin. Panikkeiden avulla voidaan näin helposti liikkua haastavissa kartta-aineistoissa, esim. 3D-rakennuksia sisältävillä tasoilla. Painikkeita ympäröi kehä, jota liikuttamalla karttaa voi kiertää. Kehällä oleva N-kirjain osoittaa aina pohjoista ilmansuuntaa.

Painikkeita voi käyttää myös kosketusnäytöllä.

Alla olevassa kuvassa näkyvät 3D- ja 2D-karttanäkymissä käytettävissä olevat painikkeet. 

Käyttäjän kartta-asetukset

[User map settings]

Image Removed

 • Lighting date: Select a given date and time to create closed volumes that model the shadows. Shadow volume will not be produced if the sun is not visible on the given date and time, or if the sun is at a vertical 90 degree angle to the input features.
 • Shadows: Click the checkbox to provide the shadowing projection based on a selected date and time. 
 • Show meshes below terrain: Meshes that are below terrain level are drawn through the terrain.

Image Removed

 • Vector rendering mode: The user can choose to render on top of terrain, on top of 3D meshes, or on top of both.   

Image RemovedImage Added

 • Valaistuspäivämäärä: Valitse haluamasi ajankohta (päivämäärä ja kellonaika), jonka varjot ja/tai maanpinnan alapuoliset kohteet haluat nähdä. Varjoja ei näytetä, mikäli aurinko ei ole näkyvissä valitsemanasi ajankohtana tai se on 90 asteen kulmassa suhteessa näytettäviin kohteisiin.
 • Varjot: Valitse valintaruutu nähdäksesi varjot haluamanasi ajankohtana. 
 • Näytä maanpinnan alapuoliset kohteet: Valitse valintaruutu nähdäksesi maanpinnan alapuoliset kohteet haluamanasi ajankohtana. 
 • Vektorirenderöintitila: Valitse, miten vektoriaineisto renderöidään 3D-tilassa: maaston päälle (mutta 3D-mallien alle), 3D-mallien päälle (mutta maaston alle) tai molempien päälle.


Oletusarvot:

Image Added >>> Image Added


Käyttäjän asetukset:

Image Added >>> Image Added