Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Karttatyökalut

3D map navigation is a tools help the author/user do all these ( zoom in, zoom out, move around, tilt up, tilt down, and rotate the map). The button below navigation tools allows to switch between a top down view (2D) and a perspective view (3D).   -karttatyökalujen avulla käyttäjä voi tehdä kaikkea seuraavaa: lähentää ja loitontaa karttaa, kallistaa karttaa eteen- ja taaksepäin, kiertää karttaa sekä palauttaa kartan oletusasentoon. Karttatyökalujen alla olevalla liukukytkimellä käyttäjä voi vaihdella 2D-karttanäkymän (ylhäältä alas) ja 3D-karttanäkymän (perspektiivinen) välillä.

Hiiren käyttö 3D-karttanäkymässä

The mouse button is default navigation tool for 3D map  to pan, zoom in,and out  and rotate or tilt your content in case working in 3D visualization. The image below show mouse keys navigators. 

Explore tool mouse buttonsImage Removed

Alternatively you can also rotate/tilt the map in 3D mode by holding down CTRL-button on the keyboard and using the left mouse buttonHiiren painikkeita käytetään oletuksena kartan panorointiin, lähentämiseen ja loitontamiseen sekä kiertämiseen ja kallistamiseen, kun työskennellään 3D-karttanäkymässä. Eri toimintojen suorittamiseen käytettävät hiiren painikkeet käyvät ilmi alla olevasta kuvasta. 

Image Added

 1. Napsauta: Valitse kohteita kartalta, Raahaa: Liikuta karttaa
 2. Raahaa: Kierrä/kallista, Vieritä: Lähennä/loitonna
 3. Raahaa: Lähennä/loitonna

Karttaa voi kiertää ja kallistaa myös pitämällä CTRL-näppäin pohjassa ja hiiren vasen painike alas painettuna ja siirtämällä kursoria kartalla.

Kosketusohjaus 3D-karttanäkymässä

Image Removed

You can pan the map using single finger

Tap the map using a single finger to select features

You can zoom inwards or outwards the map by a pinch gesture with two fingers

You can rotate the map by using a two fingers rotate gesture

You can tilt the map by using two fingers and moving them up/down on the screen

Ohjauspainikkeet  

[On-map navigator]

Screen navigator are buttons commands with single clicks control on the upper right corner of the map. Click controls buttons are useful for navigation through challenging GIS content, especially 3D scenes link building. The control is suitable for touch screen interaction. As in reloaded view the navigator always indicates north.  The image below shows the navigator in full control state for 3D and 2D views respectivelyImage Added

Liikuta karttaa yhdellä sormella.

Napauta karttaa yhdellä sormella valitaksesi toimintoja.

Lähennä ja loitonna karttaa peukalon ja etusormen nipistysliikkeellä.

Kierrä karttaa peukalon ja etusormen kiertoliikkeellä.

Kallista karttaa liikuttamalla kahta sormea ylös tai alas näytöllä.

Ohjauspainikkeet  

Kartan oikeassa yläkulmassa olevia ohjauspainikkeita napsauttelemalla voidaan liikuttaa karttaa eri suuntiin. Panikkeiden avulla voidaan näin helposti liikkua haastavissa kartta-aineistoissa, esim. 3D-rakennuksia sisältävillä tasoilla. Painikkeita ympäröi kehä, jota liikuttamalla karttaa voi kiertää. Kehällä oleva N-kirjain osoittaa aina pohjoista ilmansuuntaa.

Painikkeita voi käyttää myös kosketusnäytöllä.

Alla olevassa kuvassa näkyvät 3D- ja 2D-karttanäkymissä käytettävissä olevat painikkeet. 

Käyttäjän kartta-asetukset

[User map settings]

Image Removed

 • Lighting date: Select the given date and time create closed volumes that model the shadows. Shadow volume will not be produced if the sun is not visible for a given date and time if the sun at vertical angle of 90 degree from the input features.
 • Shadows: Click the checkbox to provide the shadowing projection based on selected date and time. 
 • Show meshes below terrain: Meshes that are below terrain level are drawn through the terrain.

Image Removed

 • Vector rendering mode: The user could choose between render on top of terrain, on top of 3d meshes, or on both.   

Image RemovedImage Added

 • Valaistuspäivämäärä: Valitse haluamasi ajankohta (päivämäärä ja kellonaika), jonka varjot ja/tai maanpinnan alapuoliset kohteet haluat nähdä. Varjoja ei näytetä, mikäli aurinko ei ole näkyvissä valitsemanasi ajankohtana tai se on 90 asteen kulmassa suhteessa näytettäviin kohteisiin.
 • Varjot: Valitse valintaruutu nähdäksesi varjot haluamanasi ajankohtana. 
 • Näytä maanpinnan alapuoliset kohteet: Valitse valintaruutu nähdäksesi maanpinnan alapuoliset kohteet haluamanasi ajankohtana. 
 • Vektorirenderöintitila: Valitse, miten vektoriaineisto renderöidään 3D-tilassa: maaston päälle (mutta 3D-mallien alle), 3D-mallien päälle (mutta maaston alle) tai molempien päälle.


Oletusarvot:

Image Added >>> Image Added


Käyttäjän asetukset:

Image Added >>> Image Added