Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Med kartfunktioner kan man utföra olika åtgärder på kartorna samt påverka deras framställningssätt. De följande kartfunktionerna finns längst upp i kartvyn:

 • Startvy
 • Mattera kartan
 • Mät
 • Namn
 • Anpassa vyn
 • Koordinatverktyg
 • Kartinställningar
 • Min position
 • Tidslinje
 • (Öppna inställningar för temakarta). OBS. För tillfället finns detta verktygstips endast på finska och engelska i själva tjänsten.

...

 • Sökning (se kap. 2)
 • Kartlager (se kap. 3)
 • Exportera, Dela
 • Skriv ut
 • Ladda
 • Min karta.

Startvy   Image Added

Med denna funktion kan man återställa kartans startläge (standardposition). 

Mattera kartan   

Funktionen matterar bakgrundskartan och andra kartlager då de aktiva objekten (objekt som är på) framhävs.

...