Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Karttatoimintojen avulla voi käsitellä karttoja ja muokata niiden esitystapaa. Seuraavat karttatoiminnot löytyvät karttanäkymän yläreunasta:

 • Aloitusnäkymä
 • Himmennä
 • Mittaa
 • Nimet
 • Sovita näkymä
 • Koordinaattityökalu
 • Kartta-asetukset
 • Oma sijainti
 • Aikajana
 • (Avaa Teemakartan asetukset).

...

 • Haku (ks. luku 2)
 • Aineistot (ks. luku 3)
 • Vie, jaa
 • Tulosta
 • Lataa
 • Minun karttani.

Aloitusnäkymä   Image Added

Toiminnon avulla voidaan palauttaa kartta aloitusnäkymään (oletussijainti). 

Himmennä   

Toiminto himmentää pohjakartan tai -kartat, jolloin päällä olevat kohteet korostuvat.

...