Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Valaistuspäivämäärä: Valitse haluamasi ajankohta (päivämäärä ja kellonaika), jonka varjot ja/tai maanpinnan alapuoliset kohteet haluat nähdä. Varjoja ei näytetä, mikäli aurinko ei ole näkyvissä valitsemanasi ajankohtana tai se on 90 asteen kulmassa suhteessa näytettäviin kohteisiin.
  • Varjot: Valitse valintaruutu nähdäksesi varjot haluamanasi ajankohtana. 
  • Näytä maanpinnan alapuoliset kohteet: Valitse valintaruutu nähdäksesi maanpinnan alapuoliset kohteet haluamanasi ajankohtana. 
  • Vektorirenderöintitila: Valitse haluamasi kartan renderöintitapa: piirtäminen maaston päälle, piirtäminen 3D-mallien päälle tai piirtäminen molempien päälle.

...