Karttatyökalut

3D-karttatyökalujen avulla käyttäjä voi tehdä kaikkea seuraavaa: lähentää ja loitontaa karttaa, kallistaa karttaa eteen- ja taaksepäin, kiertää karttaa sekä palauttaa kartan oletusasentoon. Karttatyökalujen alla olevalla liukukytkimellä käyttäjä voi vaihdella 2D-karttanäkymän (ylhäältä alas) ja 3D-karttanäkymän (perspektiivinen) välillä.

Hiiren käyttö 3D-karttanäkymässä

Hiiren painikkeita käytetään oletuksena kartan panorointiin, lähentämiseen ja loitontamiseen sekä kiertämiseen ja kallistamiseen, kun työskennellään 3D-karttanäkymässä. Eri toimintojen suorittamiseen käytettävät hiiren painikkeet käyvät ilmi alla olevasta kuvasta. 

  1. Napsauta: Valitse kohteita kartalta, Raahaa: Liikuta karttaa
  2. Raahaa: Kierrä/kallista, Vieritä: Lähennä/loitonna
  3. Raahaa: Lähennä/loitonna

Karttaa voi kiertää ja kallistaa myös pitämällä CTRL-näppäin pohjassa ja hiiren vasen painike alas painettuna ja siirtämällä kursoria kartalla.

Kosketusohjaus 3D-karttanäkymässä

Liikuta karttaa yhdellä sormella.

Napauta karttaa yhdellä sormella valitaksesi toimintoja.

Lähennä ja loitonna karttaa peukalon ja etusormen nipistysliikkeellä.

Kierrä karttaa peukalon ja etusormen kiertoliikkeellä.

Kallista karttaa liikuttamalla kahta sormea ylös tai alas näytöllä.

Ohjauspainikkeet  

Kartan oikeassa yläkulmassa olevia ohjauspainikkeita napsauttelemalla voidaan liikuttaa karttaa eri suuntiin. Panikkeiden avulla voidaan näin helposti liikkua haastavissa kartta-aineistoissa, esim. 3D-rakennuksia sisältävillä tasoilla. Painikkeita ympäröi kehä, jota liikuttamalla karttaa voi kiertää. Kehällä oleva N-kirjain osoittaa aina pohjoista ilmansuuntaa.

Painikkeita voi käyttää myös kosketusnäytöllä.

Alla olevassa kuvassa näkyvät 3D- ja 2D-karttanäkymissä käytettävissä olevat painikkeet. 

Käyttäjän kartta-asetukset

  • Valaistuspäivämäärä: Valitse haluamasi ajankohta (päivämäärä ja kellonaika), jonka varjot ja/tai maanpinnan alapuoliset kohteet haluat nähdä. Varjoja ei näytetä, mikäli aurinko ei ole näkyvissä valitsemanasi ajankohtana tai se on 90 asteen kulmassa suhteessa näytettäviin kohteisiin.
  • Varjot: Valitse valintaruutu nähdäksesi varjot haluamanasi ajankohtana. 
  • Näytä maanpinnan alapuoliset kohteet: Valitse valintaruutu nähdäksesi maanpinnan alapuoliset kohteet haluamanasi ajankohtana. 
  • Vektorirenderöintitila: Valitse, miten vektoriaineisto renderöidään 3D-tilassa: maaston päälle (mutta 3D-mallien alle), 3D-mallien päälle (mutta maaston alle) tai molempien päälle.


Oletusarvot:

 >>> 


Käyttäjän asetukset:

 >>>