Kartkontroller

Med hjälp av 3D-kartkontrollerna kan användaren göra allt följande: zooma in och ut, luta kartan framåt eller bakåt, vända kartan åt olika vädersträck samt återställa kartan i dess standardposition. Därtill kan användaren växla mellan 2D-kartvy (topp ner) och 3D-kartvy (perspektivisk) med skjutreglaget som finns nedanför kartkontrollerna.

Musnavigering i 3D-kartvyn

Musknapparna används som standard för att panorera, zooma in och ut samt vända och luta kartan när man sysslar med 3D-kartvyn. De musknappar som används för at uföra olika funktioner visas i bilden nedan. 

  1. Klicka: Välj objekt på kartan, Dra: Flytta kartan
  2. Dra: Vänd/luta,  Rulla: Zooma in/ut
  3. Dra: Zooma in/ut

Användaren kan också vända och luta kartan genom att hålla ner CTRL-knappen och den vänstra musknappen samtidigt och sedan flytta muspekaren på kartan.

Pekstyrning i 3D-kartvyn

Flytta kartan med ett finger.

Tryck på kartan med ett finger för att välja funktioner.

Zooma in och ut på kartan genom att nypa med tummen och pekfingret.

Vänd kartan genom att göra en roterande rörelse med tummen och pekfingret.

Luta kartan genom att röra två fingrar upp och ner på skärmen.

Kontrollknappar

Genom att klicka på kontrollknapparna i övre högra hörnet av kartan kan användaren flytta kartan i olika riktningar. Med hjälp av dessa knappar är det således enkelt att navigera genom utmanande kartmaterial, t.ex. på kartlager som innehåller 3D byggnader. Runt knapparna finns en skiva med vilken man kan vända kartan. Bokstaven N på skivan alltid indikerar norra riktningen.

Knapparna går att använda också på pekskärmen.

Bilden nedan visar vilka knappar som finns tillgängliga i 3D-kartvyn respektive 2D-kartvyn.

Användarinställningar för kartvyn

  • Belysningsdatum: Välj en tidpunkt (datum och tid) vars skuggor och/eller objekt under terräng du vill se. Skuggor visas inte om solen inte syns vid den valda tidpunkten eller om solen är i 90 graders vinkel i förhållande till de objekt som ska visas.
  • Skuggor: Välj kryssrutan för att se skuggor vid den valda tidpunkten.
  • Visa objekt under terräng: Väl kryssrutan för att se objekt under terräng vid den valda tidpunkten.
  • Vektorrenderingsläge: Välj hur kartan ska renderas: genom att rita på terräng, rita på 3D-modeller eller rita på båda


Standardvärden:

 >>> 


Användarinställningar:

 >>>