Yleiskuvaus toiminnoista

Karttatoimintojen avulla voi käsitellä karttoja ja muokata niiden esitystapaa. Seuraavat karttatoiminnot löytyvät karttanäkymän yläreunasta:

 • Aloitusnäkymä
 • Himmennä
 • Mittaa
 • Nimet
 • Sovita näkymä
 • Koordinaattityökalu
 • Kartta-asetukset
 • Oma sijainti
 • Aikajana
 • (Avaa Teemakartan asetukset).

Muut toiminnot löytyvät sivun vasemman reunan valikosta:

 • Haku (ks. luku 2)
 • Aineistot (ks. luku 3)
 • Vie, jaa
 • Tulosta
 • Lataa
 • Minun karttani.

Aloitusnäkymä   

Toiminnon avulla voidaan palauttaa kartta aloitusnäkymään (oletussijainti). 

Himmennä   

Toiminto himmentää pohjakartan tai -kartat, jolloin päällä olevat kohteet korostuvat.

Mittaa   

Valitse haluamasi vaihtoehto.

 1. Reitin pituus
  • Napsauta hiirellä kartalle piste, josta mittaus aloitetaan.
  • Napsauta hiirellä kartalle mitattavan reitin kulmapisteet. Reitti näkyy kartalla keltaisena viivana.
  • Voit perua edellisen kulmapisteen napsauttamalla Poista viimeisin piste -painiketta.
  • Voit poistaa minkä tahansa kulmapisteen viemällä hiiren kohdistimen pisteen päälle ja napsauttamalla hiiren vasenta painiketta.
  • Voit lisätä kulmapisteiden väliin uuden kulmapisteen napsauttamalla reittiviivaa.
  • Voit siirtää kulmapisteitä hiirellä vetämällä.
  • Lopeta mittaus hiiren kaksoisnapsautuksella. Kulmapisteiden välinen matka näkyy ruudulla metreinä. Aloituspisteestä mitatun matkan kokonaispituus näytetään (kilo)metreinä.
  • Vie mittaus tasoksi napsauttamalla Vie tasoksi -painiketta. Tarkastele mitatun reitin tietoja napsauttamalla Raportti-painiketta. Mittaa karttakohteita napsauttamalla Mittaa karttakohteita -painiketta ja valitsemalla tasoksi viety mittaus kartalta (ks. kohta 3).
  • Sulje mittaus napsauttamalla Lopeta mittaus -painiketta.

 2. Alueen pinta-ala
  • Napsauta kartalle alueen reunapisteet. Lopeta piirtäminen hiiren kaksoisnapsautuksella.
  • Voit perua edellisen reunapisteen viemällä hiiren kohdistimen pisteen päälle ja napsauttamalla hiiren vasenta painiketta. (Jos piirtäminen on vielä kesken, voi edellisen reunapisteen perua napsauttamalla Poista viimeisin piste -painiketta.)
  • Voit poistaa minkä tahansa reunapisteen viemällä hiiren kohdistimen pisteen päälle ja napsauttamalla hiiren vasenta painiketta.
  • Voit lisätä reunapisteiden väliin uuden reunapisteen napsauttamalla reunaviivaa.
  • Voit siirtää reunapisteitä hiirellä vetämällä.
  • Mitattu pinta-ala näkyy ruudulla neliö(kilo)metreinä/hehtaareina.
  • Vie mittaus tasoksi napsauttamalla Vie tasoksi -painiketta. Tarkastele mitatun pinta-alan tietoja napsauttamalla Raportti-painiketta. Mittaa karttakohteita napsauttamalla Mittaa karttakohteita -painiketta ja valitsemalla tasoksi viety mittaus kartalta.
  • Sulje mittaus napsauttamalla Lopeta mittaus -painiketta.

 3. Mittaa karttakohteita
  • Napsauta Mittaa karttakohteita -painiketta ja valitse sitten hiirellä mikä tahansa viivamainen tai aluemainen kohde kartalla. Valittu kohde näkyy korostettuna.
  • Kohteen tulee olla tallennettuna tasoksi ennen kuin sen voi mitata.
  • Avautuvassa ikkunassa voi tarkastella valitun kohteen pituus- ja pinta-alatietoja.
  • Tyhjennä ikkunan tiedot napsauttamalla Tyhjennä-painiketta. Sulje ikkuna napsauttamalla Sulje-painiketta.

Nimet   

Toiminto näyttää valittuina olevien kohdeluokkien kohteiden nimet kartalla.

Sovita näkymä   

Toiminto sovittaa karttanäkymän näyttämään kaikki valittuina olevien kohdeluokkien kohteet.

Koordinaattityökalu   

Toiminnolla voidaan poimia kartalta sijainti ja tarkastella sen koordinaatteja tai hakea sijainti, jonka koordinaatit tiedetään, ja näyttää kyseinen sijainti kartalla. Lisäksi voidaan vaihtaa käytettävää koordinaatistoa.

Kartta-asetukset   

Toiminto näyttää kartalla varjot ja maanpinnan alapuoliset kohteet haluttuna ajankohtana.

Oma sijainti   

Toiminto näyttää käyttäjän nykyisen sijainnin kartalla.

Aikajana   

Toiminnolla voi rajata kartan näkymän tietylle ajanjaksolle, kun käytössä on aikariippuvaisia aineistoja. Käyttäjä voi asettaa ajanjakson alkamis- ja päättymisajankohdan joko siirtämällä osoittimia karttanäkymän alareunaan avautuvalla aika-asteikolla tai syöttämällä jakson alku- ja loppupäivämäärän erillisessä asetusikkunassa.

(Avaa Teemakartan asetukset)     

Toiminnolla voidaan muokata teemakartan esitystapaa muuttamalla kartan asetuksia. Käytettävissä olevat asetukset riippuvat teemakartasta. Toiminnon kautta päästään myös tarkastelemaan kartan lisätietoja (Datanäkymä).

Vie, jaa   

Toiminnolla voidaan luoda karttalinkki nykyiseen karttanäkymään sisältäen kartan sijainnin sekä päällä olevat pohjakartat ja aineistot. Linkkiin voidaan lisätä myös vapaavalintainen kommentti ja piirros (piste, viiva tai alue). Valmiin linkin voi kopioda.

Toiminnolla voidaan myös luoda upotettu kartta, johon voidaan valita mukaan lähestymiskartta, Kartalla nyt -näkymä, työkalurivi sekä linkki täyteen karttapalveluun. Toiminnon esikatselussa voi muuttaa upotuksen kokoa sekä kartan aloitussijaintia. Upotuksen linkki kopioidaan sivulle, jolle upotus halutaan lisätä. 

Tulosta   

Toiminnolla voidaan tulostaa valittu karttanäkymä seuraavasti:

 • Valitse pudotusvalikoista paperin koko, paperin asento ja mittakaava.
 • Halutessasi lisää tulosteeseen kommentti.
 • Napsauta kartalta tulosteen keskikohta.
 • Tulosta karttanäkymä napsauttamalla Tulosta-painiketta.

Lataa   

Toiminnolla voidaan ladata aineistoja tiedostoon karttaikkunan alueelta (rajaamaton tai näkyvä alue) sekä käyttäjän rajaamalta alueelta. Aluerajaus voidaan tehdä säteen tai linjauksen avulla tai käyttäjä voi itse piirtää rajauksen. Aineistolatauksen tiedostomuoto on käyttäjän valittavissa.

Minun karttani   

Minun karttani -toiminnolla voidaan luoda ja tallentaa käyttäjänimelle omia karttatiloja, joihin voi sisällyttää haluttuja tietoja. Oman kartan voi asettaa karttapalvelun aloitustilaksi napsauttamalla karttatilan nimen perässä olevaa nimilappukuvaketta (Aseta aloitustilaksi), ja aloitustilan asetuksen voi poistaa napsauttamalla samaa kuvaketta uudelleen. Karttatilan voi myös poistaa kokonaan napsauttamalla sen nimen perässä olevaa roskakorikuvaketta (Poista).

Tallenna kartan tila:

 • Napsauta avautuvan ikkunan yläreunassa olevaa Tallenna kartan tila -painiketta ja valitse sen jälkeen tallennettavaan tilaan sisällytettävät tiedot: kartan sijainti, päällä olevat aineistot, valikkopuun tila ja tehdyt haut.
 • Nimeä tila.
 • Napsauta Tallenna-painiketta.