Övergripande beskrivning

Med kartfunktioner kan man utföra olika åtgärder på kartorna samt påverka deras framställningssätt. De följande kartfunktionerna finns längst upp i kartvyn:

 • Startvy
 • Mattera kartan
 • Mät
 • Namn
 • Anpassa vyn
 • Koordinatverktyg
 • Kartinställningar
 • Min position
 • Tidslinje
 • (Öppna inställningar för temakarta). OBS. För tillfället finns detta verktygstips endast på finska och engelska i själva tjänsten.

Resten av funktionerna finns i menyn till vänster på sidan:

 • Sökning (se kap. 2)
 • Kartlager (se kap. 3)
 • Exportera, Dela
 • Skriv ut
 • Ladda
 • Min karta.

Startvy   

Med denna funktion kan man återställa kartans startläge (standardposition). 

Mattera kartan   

Funktionen matterar bakgrundskartan och andra kartlager då de aktiva objekten (objekt som är på) framhävs.

Mät   

Välj det önskade alternativet.

 1. Ruttens längd
  • Klicka på kartan för att ställa in startpunkten för mätningen. Fortsätta med att klicka ruttens hörnpunkter på kartan med musen. Rutten som uppstår visas som gul linje.
  • Radera den senaste tillägda punkten genom att klicka på knappen Radera sista punkten.
  • Radera vilken punkt som helst genom att hålla muspekaren över punkten och klicka den vänstra musknappen.
  • Lägg till punkter genom att klicka på linjen mellan två punkter.
  • Flytta punkter genom att dra dem med musen.
  • Dubbelklicka för att sluta mätningen. Sträckan mellan hörnpunkter visas i meter medan den sammanlagda sträckan från startpunkten till ändpunkten visas i (kilo)meter.
  • Spara mätningen som ett kartläge genom att klicka på knappen Spara som lager. Granska ytterligare information om mätningen genom att klicka på Rapport-knappen. Mät objekt på kartan genom att klicka på knappen Mät objekt på kartan och välja ett sparat objekt på kartan. Lämna redigeringsläget genom att klicka på knappen Sluta mätningen.

 2. Områdets area
  • Klicka på kartan för att lägga till områdets kantpunkter. Dubbelklicka för att sluta ritningen.
  • Radera den senaste tillägda punkten genom att hålla muspekaren över punkten och klicka den vänstra musknappen. (Om ritningen inte ännu är färdig, kan den senaste tillägda punkten raderas genom att klicka på knappen Radera sista punkten.)
  • Radera vilken punkt som helst genom att hålla muspekaren över punkten och klicka den vänstra musknappen.
  • Lägg till punkter genom att klicka på linjen mellan två punkter.
  • Flytta punkter genom att dra dem med musen.
  • Områdets are visas i kvadrat(kilo)meter/hektar.
  • Spara mätningen som ett kartläge genom att klicka på knappen Spara som lager. Granska ytterligare information om mätningen genom att klicka på Rapport-knappen. Mät objekt på kartan genom att klicka på knappen Mät objekt på kartan och välja ett sparat objekt på kartan. Lämna redigeringsläget genom att klicka på Sluta mätningen.

 3. Mät objekt på kartan
  • Klicka på knappen Mät objekt på kartan och sedan välj vilket som helst linjärt eller områdesaktigt objekt på kartan. Det valda objektet framhävs.
  • Objektet måste ha sparats som lager innan det kan mätas.
  • Detaljerad information on objektets längd och/eller area visas i en ny panel.
  • Töm informationen i panelen genom att klicka på knappen Töm. Stäng panelen genom att klicka på knappen Stäng.

Namn   

Funktionen visar namnen på objekten i de valda (aktiva) objektkategorierna på kartan.

Anpassa vyn   

Funktionen anpassar kartvyn på det sättet att objekt i alla valda (dvs. aktiva) objektkategorier visas i kartfönstret samtidigt.

Koordinatverktyg   

Med denna funktion kan man välja en position på kartan och granska dess koordinater eller söka en position vars koordinater är kända och visa den på kartan.Ytterligare kan man byta koordinatsystemet som används i tjänsten.

Kartinställningar   

Funktionen visar skuggor samt objekt under terräng på kartan vid en användarbestämd tidpunkt.

Min position   

Funktionen visar användarens nuvarande position på kartan.

Tidslinje   

Med denna funktion kan man avgränsa kartvyn på grund av en viss tidsperiod då tidsberoende kartlager är aktiva. Användaren kan välja periodens start- och slutdatum antingen genom att flytta de motsvarande indikatorerna på en skala som öppnas längst ner i kartvyn eller genom att ange datumen i de motsvarande fältena i ett separat inställningsfönster.

(Öppna inställningar för temakarta)     

Med funktionen kan man redigera en temakartas framställningssätt genom att ändra kartans inställningar. De tillgängliga inställningarna beror på kartan. Funktionen erbjuder också tillgång till ytterligare information om kartan (Datavy).

Exportera, Dela   

Med denna funktion kan man skapa en länk till det aktuella kartinnehållet. Som standard inkluderar länken kartläget samt de aktiva kartlagren och materialen. Därtill kan man i länken ha med en frivillig kommentar samt ritningar (punkt, linje elller område) som kan läggas till på kartan. Den färdiga länken kan kopieras. 

Ytterligare kan man skapa en inbäddad karta i vilken kan man inkludera Minikartan, Nu på kartan, verktygsfältet samt länken till den fulla karttjänsten. I förhandsgransknigen av inbäddningen kan man ändra inbäddningens storlek och kartans startläge. Länken till inbäddningen kopieras till den sida på vilken man vill lägga till kartan. 

Skriv ut   

Med funktionen kan man skriva ut den valda kartvyn på följande sätt:

 • Välj pappersstorleken, sidorienteringen och skalan i de motsvarande rullgardinsmenyerna.
 • Lägg till en valfri kommentar i lådan.
 • Klicka på kartan för att ställa in utskriftens mittpunkt.
 • Skriv ut kartvyn genom att klicka på Skriv ut -knappen.

Ladda   

Med funktionen kan man exportera eller ladda material til fil från kartfönstret (alla aktiva objekt eller det synliga kartområdet) eller från ett användarbegränsat område. Begränsningen kan göras med hjälp av en radie eller linje eller användaren kan rita begränsningen själv. Användaren kan också välja filformatet för exporten.

Min karta   

Med denna funktion kan man skapa och spara egna kartlägen med önskad information i sitt användarnamn. Ett eget läge kan sättas som karttjänstens startläge genom att klicka på etikettikonen som finns bredvid namnet på läget i lägeslistan (Sätt som startläge), och inställningen kan upphävas genom att klicka på samma ikon igen. Naturligtvis kan man även avlägsna lägen genom att klicka på papperskorgikonen (Avlägsna) som också finns bredvid namnet på läget.

Spara kartläget:

 • Klicka på knappen Spara kartläget och därefter välj all information som du vill spara i läget: kartans position, aktiva kartlager, menyträd status och gjorda sökningar.
 • Ge namn åt kartläget.
 • Spara kartläget genom att klicka på Spara-knappen.