Övergripande beskrivning

De tillgängliga materialen (dvs. kartlager) och objektkategorierna som kan visas i tjänsten väljs från menyträdet som finns i menyn till vänster på sidan (Kartlager).

Kartlager- eller menyträdsvyn kan filtreras med att ange ett sökord i fältet Filtrera kartlager. Därtill kan man ändra vyn med hjälp av funktionerna Göm menyträd och Visa menyträd.


Visa kartor

En kartlagergrupp öppnas genom att klicka på den lilla pilen till vänster om gruppens namn.

Bakgrundskartan som visas i tjänsten kan väljas genom att klicka på namnet på något kartlager i listan eller genom att sätta ett kryss i rutan framför det önskade materialet. Kartor kan granskas ovanpå varandra genom att välja flera kartlager samtidigt. Om man tar bort krysset i rutan framför ett kartlager, avlägsnas detta lager från kartfönstret.

Visa objekt på kartan

Objektkategorin som visas i tjänsten kan väljas genom att klicka på namnet på någon kategori i listan eller genom att sätta ett kryss i rutan framför det önskade materialet. Material kan granskas ovanpå varandra genom att välja flera objektkategorier samtidigt. Om man tar bort krysset i rutan framför en objektkategor, avlägsnas samhörande objekten från kartan.

Objektinformation

Ytterligare information om ett objekt kan granskas genom att hålla muspekaren över objektets ikon på kartan.

Genom att klicka på ikonen kan man se detaljerad information om objektet. Ifall det på kartan finns flera objekt ovanpå varandra, visas en rullgardinsmeny där man kan välja det önskade objektet.